Giải Hoạt động 1 trang 101 – học Toán lớp 7 tập 2, Vẽ tam giác ABC, xác định trung điểm D của cạnh BC….

0

toan 7

1. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác – Hoạt động 1 trang 101 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Vẽ tam giác ABC, xác định trung điểm D của cạnh BC.

Vẽ tam giác ABC, xác định trung điểm D của cạnh BC.

Nối đỉnh A với điểm D. Đoạn thẳng AD được gọi là đường trung tuyến của tam giác ABC.

 

Quảng cáo

Trên hình 11, em hãy vẽ tiếp các đường trung tuyến của tam giác ABC từ các đỉnh còn lại và cho biết mỗi tam giác có mấy đường trung tuyến.

Các đường trung tuyến vẽ tiếp:

Đường trung tuyến BE, đường trung tuyến CF

Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here