Giải Bài tập 9 trang 96 – học Toán lớp 7 tập 1, Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm M(0 ; 2), N(0 ; 1), P(0 ; 4)….

2

toan 7

Luyện tập – Chủ đề 6: Hàm số – Đồ thị hàm số y = ax – Bài tập 9 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm M(0 ; 2), N(0 ; 1), P(0 ; 4).

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm M(0 ; 2), N(0 ; 1), P(0 ; 4).

a) Em có nhận xét gì về các điểm M, N, P ?

Quảng cáo

b) Em hãy cho biết một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu ?

 

a)Ba điểm M, N, P cùng nằm trên trục tung.

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here