Giải Bài tập 7 trang 94 – học Toán lớp 7 tập 1, Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm M (1 ; 3), N (1 ; -1), P (-1 ; 3). Tam…

0

toan 7

Bài tập – Chủ đề 6: Hàm số – Đồ thị hàm số y = ax – Bài tập 7 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm M (1 ; 3), N (1 ; -1), P (-1 ; 3). Tam giác MNP có đặc điểm gì ?

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm M (1 ; 3), N (1 ; -1), P (-1 ; 3). Tam giác MNP có đặc điểm gì ?

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here