Giải Bài tập 7 trang 79 – học Toán lớp 7 tập 1, Ba xe cùng chở khách từ TP. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Xe A đi hết 4 giờ, xe B đi hết 3 giờ…

7

toan 7

Luyện tập – Chủ đề 5: Tỉ lệ nghịch – Bài tập 7 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Ba xe cùng chở khách từ TP. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Xe A đi hết 4 giờ, xe B đi hết 3 giờ và C đi hết 2 giờ. Hỏi vận tốc mỗi xe là bao nhiêu km/h ? cho biết vận tốc xe C nhanh hơn xe B 20 km/h.

Ba xe cùng chở khách từ TP. Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Xe A đi hết 4 giờ, xe B đi hết 3 giờ và C đi hết 2 giờ. Hỏi vận tốc mỗi xe là bao nhiêu km/h ? cho biết vận tốc xe C nhanh hơn xe B 20 km/h.

Với cùng một quãng đường, vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Gọi vận tốc của ba xe A, B, C lần lượt là: a, b, c (km/h).

Quảng cáo

(Điều kiện: a, b, c > 0)

Theo đề bài ta có: a.4 = b.3 = c.2 và c – b = 20.

Do đó: \({a \over {{1 \over 4}}} = {b \over {{1 \over 3}}} = {c \over {{1 \over 2}}}\)  và c – b = 20

Áp dụng tính chất của dẫy tỉ số bằng nhau, ta có: \({a \over {{1 \over 4}}} = {b \over {{1 \over 3}}} = {c \over {{1 \over 2}}} = {{c – b} \over {{1 \over 2} – {1 \over 3}}} = {{20} \over {{1 \over 6}}} = 120\)

\(\eqalign{  & {a \over {{1 \over 4}}} = 120 \Rightarrow a = {1 \over 4}.120 = 30  \cr  & {b \over {{1 \over 3}}} = 120 \Rightarrow b = {1 \over 3}.120 = 40  \cr  & {c \over {{1 \over 2}}} = 120 \Rightarrow c = {1 \over 2}.120 = 60 \cr} \)

Vậy vận tốc của xe A là 30 km/h, xe B là 40 km/h và xe C là 60 km/h.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here