Giải Bài tập 7 trang 78 – học Toán lớp 7 tập 1, Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau sao cho hai đại lượng x và y tỉ lệ…

8

toan 7

Bài tập – Chủ đề 5: Tỉ lệ nghịch – Bài tập 7 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1 . Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau sao cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau:

Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau sao cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau:

x

5

 

3

2

-4

-5

y

 

-12

 

 

 

8

Quảng cáo

 

y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên \(y = {a \over x}.\)

Mà khi x = -5 thì y = 8 nên \(8 = {a \over { – 5}} \Rightarrow a = 9.( – 5) =  – 40\)  và \(y = {{ – 40} \over x}\)

x

5

\(3{1 \over 3}\)

3

2

-4

-5

y

-8

-12

\(13{1 \over 3}\)

-20

10

8

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here