Giải Bài tập 7 trang 26 – học Toán lớp 7 tập 1:  …

0

toan 7

Bài tập 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Quan sát bức tranh ở hình dưới đây, hãy viết phân số chỉ ô được tô màu so với các ô không được tô màu.. Bài tập – Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Quan sát bức tranh ở hình dưới đây, hãy viết phân số chỉ ô được tô màu so với các ô không được tô màu.

Quảng cáo

 

Số ô được tô màu là: 45, số ô không được tô màu là 90

Vậy phân số chỉ số ô được tô màu với các ô không được tô màu là: \({{45} \over {90}} = {1 \over 2}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here