Giải Bài tập 7 trang 133 – học Toán lớp 7 tập 1, Vẽ trên cùng một hình:…

0

toan 7

Ôn tập chương 1 – Hình học 7 – Bài tập 7 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Vẽ trên cùng một hình:

Vẽ trên cùng một hình:

a) Ba điểm không thẳng hàng A, B, C

b) Đường trung trực m của đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

c) Đường trung trực n của đoạn thẳng AC.

d) Đường trung trực k của đoạn thẳng BC.

Kiểm tra trên hình vẽ xem ba đường trung trực này có cùng cắt nhau tại một điểm không ?

Ba đường trung trực này cùng cắt nhau tại I.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here