Giải Bài tập 5 trang 78 – học Toán lớp 7 tập 1, Cho biết a (m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn…

1

toan 7

Bài tập – Chủ đề 5: Tỉ lệ nghịch – Bài tập 5 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1 . Giải bài tập Cho biết a (m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn đường xe lăn từ A đến B. Hỏi a và b có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không ?

Cho biết a (m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được của bánh xe trên đoạn đường xe lăn từ A đến B. Hỏi a và b có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không ?

Do a, b là hằng số (chiều dài đoạn đường từ A đến B) nên a và b là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here