Giải Bài tập 4 trang 133 – học Toán lớp 7 tập 1, Cho hình 2, biết a // b. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau có trong hình….

2

toan 7

Ôn tập chương 1 – Hình học 7 – Bài tập 4 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Cho hình 2, biết a // b. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau có trong hình.

Cho hình 2, biết a // b. Hãy kể tên các cặp góc bằng nhau có trong hình.

Quảng cáo

Trong hình vẽ có các cặp góc bằng nhau là:

A1 và B3; A4 và B2; A1 và B1; A2 và B2; A3 và B3

A4 và B4; A1 và A3; A2 và A4; B1 và B3; B2 và B4

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here