Giải Bài tập 32 trang 98 – học Toán lớp 7 tập 2, Cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết khoảng cách từ A đến BC bằng 5 cm. Tính độ dài AB….

36

toan 7

Luyện tập – Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác – Bài tập 32 trang 98 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết khoảng cách từ A đến BC bằng 5 cm. Tính độ dài AB.

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết khoảng cách từ A đến BC bằng 5 cm. Tính độ dài AB.

Quảng cáo

 

Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống Bc, AH = 5cm (gt).

∆ABH vuông tại H có \(\widehat {ABH} = 45^\circ\) (∆ABC vuông tại A)

=> ∆ABH vuông tại H => BH = AH -= 5 (cm).

∆ABH vuông tại H => AB2 = BH2 + AH2 (định lí Pythagore)

Do đó AB2 = 52 + 52 = 50 \( \Rightarrow AB = \sqrt {50} (cm).\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here