Giải Bài tập 17 trang 52 – học Toán lớp 7 tập 1, Cho biết 1 inch = 2,54. Tính độ dài đường đường chéo (bằng cm) màn hình 32 inch và làm…

3

toan 7

Bài tập – Chủ đề 3: Số thực – Bài tập 17 trang 52 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Cho biết 1 inch = 2,54. Tính độ dài đường đường chéo (bằng cm) màn hình 32 inch và làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

Cho biết 1 inch = 2,54. Tính độ dài đường đường chéo (bằng cm) màn hình 32 inch và làm tròn tới chữ số thập phân thứ nhất.

Đường chéo màn hình đó là: \(2,54.32 \approx 81,3(m)\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here