Giải Bài tập 17 trang 153 – học Toán lớp 7 tập 1, Cho hình 46 có AB = CB, AD = CD. Chứng minh rằng…

6

toan 7

Bài tập – Chủ đề 3: Tam giác – Tam giác bằng nhau – Bài tập 17 trang 153 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Cho hình 46 có AB = CB, AD = CD. Chứng minh rằng

Cho hình 46 có AB = CB, AD = CD. Chứng minh rằng \(\widehat {ABD} = \widehat {CBD}\)

 

Quảng cáo

Xét tam giác ABD và CBD có:

AB = BC (gt)

AD = CD (gt)

BD là cạnh chung.

Do đó: \(\Delta ABD = \Delta CBD(c.c.c) \Rightarrow \widehat {ABD} = \widehat {CBD}\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here