Giải Bài tập 14 trang 96 – học Toán lớp 7 tập 2, Chứng minh rằng trong một tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền….

8

toan 7

Bài tập – Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác – Bài tập 14 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Chứng minh rằng trong một tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền.

Chứng minh rằng trong một tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền.

Quảng cáo

 

∆ABC vuông tại A có AB

Và AC

Do đó BC là cạnh lớn nhất trong tam giác ABC vuông. Vậy trong một tam giác vuông, cạnh lớn nhất là cạnh huyền.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here