Giải Bài tập 14 trang 128 – học Toán lớp 7 tập 1, Cho hình 19 có…

4

toan 7

Bài tập – Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song – Bài tập 14 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Cho hình 19 có

Cho hình 19 có \(\widehat {{B_1}} = {130^o}\) thì số đo của góc A1 là bao nhiêu ?

Quảng cáo

 

Ta có: \(a \bot b\)  (giả thiết) và \(b \bot c\)  (giả thiết) => a // b.

Mà góc B1 và A1 so le trong. Do đó \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}} \Rightarrow \widehat {{A_1}} = {130^0}.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here