Giải Bài tập 10 trang 26 – học Toán lớp 7 tập 2, Trong một buổi tập chạy chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, thành tích chạy 100m của…

4

toan 7

Luyện tập – Chủ đề 7 : Phương pháp thu nhập số liệu thống kê – Tần số – Biểu đồ – Bài tập 10 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 2. Giải bài tập Trong một buổi tập chạy chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, thành tích chạy 100m của đội điền kinh nam Khối 7 được huấn luyện viên ghi lại trong bảng sau:

Trong một buổi tập chạy chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, thành tích chạy 100m của đội điền kinh nam Khối 7 được huấn luyện viên ghi lại trong bảng sau:

Học sinh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Thời gian (giây)

15,2

15,4

14,5

15,2

15,8

15,6

15,4

15,3

15,7

15,9

 

Học sinh

Quảng cáo

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Thời gian (giây)

15,1

15,4

14,5

15,2

15,5

15,6

15,9

15,8

15,5

15,6

 a) Dấu hiệu cần điều tra của huấn luyện viên điền kinh.

b) Số các giá trị của dấu hiệu và số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số của chúng.

a) Dấu hiệu: thành tích chạy 100m của đội viên điền kinh nam Khối 7 trong một buổi tập chạy chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng.

b) Số các giá trị của dấu hiệu là 20. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 10.

c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 14,5; 15,1; 15,2; 15,3; 15,4; 15,5; 15,6; 15,7; 15,8; 15,9.

Tần số tương ứng của chúng lần lượt là: 2; 1; 3; 1; 3; 2; 3; 1; 2; 2.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here