Giải Bài tập 1 trang 99 – học Toán lớp 7 tập 1, Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong…

10

toan 7

Ôn tập chương 2 – Bài tập 1 trang 99 Tài liệu dạy – học Toán lớp 7 tập 1. Giải bài tập Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau và tính y theo x.

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau và tính y theo x.

x

-3

-2

-1

1

2

y

 

 

 

 

5

Quảng cáo

y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên y = kx

Khi x = 2 thì y = 5, do đó: \(5 = k.2 \Rightarrow k = {5 \over 2}\)  và \(y = {5 \over 2}x\)

x

-3

-2

-1

1

2

y

-7,5

-5

-2,5

2,5

5

 Baitapsgk.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here