Giải Thử tài bạn trang 26 – Học Toán lớp 6 – . 2. Hãy viết các số sau bằng số La Mã : 18 ; 39 ; 145.. Bài: 2. Ghi số tự nhiên

0

1. Hãy viết giá trị trong hệ thập phân tương ứng với các số La Mã có trên mặt đồng hồ ở hình 6.

2. Hãy viết các số sau bằng số La Mã : 18 ; 39 ; 145.

1.

I (1)                VII (7)

II (2)               VIII (8)

III (3)             IX (9)

IV (4)              X (10)

V (5)               XI (11)

VI (6)              XII (12)

2. 18 (XVIII); 39 (XXXIX); 145 (CXLV)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here