Giải Thử tài bạn 4 trang 38 – Học Toán lớp 6 -. Bài: 3. Phép trừ phân số

0

Tìm số đối của các số :  \({5 \over {13}};{2 \over { – 3}};57; – 12;0.\)

Số đối của các số: \({5 \over {13}};{2 \over { – 3}};57; – 12;0\)  lần lượt là: \({{ – 5} \over {13}};{2 \over 3}; – 57;12;0.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here