Giải Thư giãn 3 trang 72 – Học Toán lớp 6 -. Mũi dài và phân số. Bài: 4. Biểu đồ phần trăm.

3

Mũi dài và phân số

Để ngăn ngừa chú người gỗ Pinocchio nói dối, một cô Tiên đã giao ước như sau : “ Mỗi lần con nói dối, cái mũi của con sẽ dài ra thêm \({2 \over 3}\) so với chiều dài của mũi trước khi nói, nhưng nếu con làm được một việc tốt để chuộc lỗi thì mũi của con sẽ rút ngắn còn \({1 \over 5}\)chiều dài của mũi trước đó”.

Sáng nay thức dậy, mũi của Pinocchio dài 9 cm, trong ngày chú lỡ nói dối hai lần và sau đó chú  lại làm được một việc tốt. Hỏi hết ngày hôm đó, mũi của Pinocchio có chiều dài là bao nhiêu xentimet ?

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here