Giải Ôn tập chương 2 số học – Bài 20 trang 145 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Một máy bay đang bay ở độ cao 5000m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1200m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

11

Một máy bay đang bay ở độ cao 5000m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1200m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm là:

\(5000 + 1200 = 6200\) (m)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here