Giải Ôn tập chương 2 số học – Bài 14 trang 145 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Ma phương là một hình vuông, trong đó tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng nhau. Em hãy kiểm tra xem trong hai hình vuông dưới đây, hình nào là ma phương ?

2

Ma phương là một hình vuông, trong đó tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng nhau. Em hãy kiểm tra xem trong hai hình vuông dưới đây, hình nào là ma phương ?

 

1

-10

0

-4

-3

-2

-6

4

-7

 

• Ta có \(5 + (-2) + (-3) = 0, \) \((-4) + (-2) + 0 = -6\)

Tổng của các số trên hai đường chéo của hình vuông thứ nhất là hai số khác nhau. Do vậy hình vuông thứ nhất không phải là ma phương.

Ta có:

\(1 + (-10) + 0 = -4 + (-3) +(-2) \)

\(= -6 + 4 + (-7)= 1 + (-4) + (-6) \)

\(= -10 + (-3) + 4 = 0 + (-2) + (-7)\)

\(= 1 + (-3) + (-7) = 0 + (-3) + (-6) (= -9)\)

Tổng của các số trên mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo của hình vuông thứ hai đều bằng nhau. Do vậy hình vuông thứ hai là ma phương.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here