Giải Ôn tập chương 2 số học – Bài 12 trang 145 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Có bao nhiêu số nguyên a thỏa mãn

0

Có bao nhiêu số nguyên a thỏa mãn \(\left| a \right|

\(a \in Z \Rightarrow \left| a \right| \in N.\) Mà \(\left| a \right|

Do đó \(\left| a \right| \in {\rm{\{ }}0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\} \)

\(\Rightarrow a \in {\rm{\{ }}0;1; – 1;2; – 2;…;8; – 8;9; – 9\} \)

Vậy có 19 số nguyên a thỏa mãn \(\left| a \right|

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here