Giải Ôn tập chương 1 – Số học – Bài 11 trang 93 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập a) Tìm BCNN(24 ; 36 ; 160)

0

a) Tìm BCNN(24 ; 36 ; 160)

b) Tìm ƯCLN(28 ; 40 ; 140).

a) 24 = 23.3; 36 = 22.32; 160 = 25.5;

Do đó BCNN(24; 36; 160) = 25.32.5 = 1440

b) 28 = 22.7; 40 = 23.5; 140 = 22.5.7;

Do đó ƯCLN(28; 40; 140) = 22 = 4

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here