Giải Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 7 trang 181 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Hai điểm A, B được gọi là …của đoạn thẳng AB.

0

Hai điểm A, B được gọi là …của đoạn thẳng AB.

Hai điểm A, B được gọi là hai mút của đoạn thẳng AB.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here