Giải Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 2 trang 179 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn AB = 4cm, BC = 9cm, AC = 5cm. Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm nào ở giữa hai điểm còn lại ?

0

Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn AB = 4cm, BC = 9cm, AC = 5cm. Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm nào ở giữa hai điểm còn lại ?

 

Ta có: BA + AC = BC (vì 4cm + 5cm = 9cm)

Do đó A nằm giữa hai điểm B và C và A, B, C thẳng hàng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here