Giải Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 8 trang 143 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Giá trị của tích là số nào trong bốn đáp án A, B, C, D dưới đây

3

Giá trị của tích \(m.{n^2}\) với \(m = 2,n =  – 3\) là số nào trong bốn đáp án A, B, C, D dưới đây :

           A. 18;                                   B. 18 ;

           C. 36 ;                                  D. 36.

Với \(m = 2, n = -3\) thì

\(m.{n^2} = 2.{\left( { – 3} \right)^2} = 2.9 = 18\). Chọn B.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here