Giải Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 4 trang 143 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tìm hai số nguyên x thỏa mãn :

0

Tìm hai số nguyên x thỏa mãn :

\(\eqalign{  & a)\;{x^2} = 4  \cr  & b)\;{x^2} = 81. \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\,{x^2} = 4  \cr  & {x^2} = {( \pm 2)^2} \cr} \)

\(\Rightarrow x = 2\) hoặc \(x = -2\)

\(\eqalign{  & b)\,{x^2} = 81  \cr  & {x^2} = {( \pm 9)^2} \cr} \)

\(\Rightarrow x = 9\) hoặc \(x = -9\).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here