Giải Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 14 trang 143 – Học Toán lớp 6 – . Giải bài tập Tìm các cặp số nguyên a, b, cho biết :

0

Tìm các cặp số nguyên a, b, cho biết :

\(\eqalign{  & a)\;a.b =  – 6  \cr  & b)\left( {2a + 1} \right).\left( {2b – 1} \right) =  – 13. \cr} \)

a) \(a.b = -6\). Ta có a, b là ước của -6 \( \Rightarrow (a,b) \in {\rm{\{ }}(1; – 6),( – 1;6),(2; – 3),( – 2;3){\rm{\} }}\)

b) \((2a + 1).(2b – 1) = -13\)

\(\Rightarrow  2a + 1, 2b -1\) là ước của \(-13\)

Do đó:

2a + 1

1

-1

13

-13

2b -1

-13

13

-1

1

 

2a

0

-2

12

-14

2b

-12

14

0

2

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here