Giải Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 10 trang 143 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết :

3

Tìm số nguyên x, biết :

a) \(\left( { – 24} \right).x =  – 120\)

b) \(6.\left| x \right| = 24.\)

a) \((-24).x = -120\)

             \(x = -120 : (-24)\)

             \(x = 5\)

\(\eqalign{  & b)\,6.\left| x \right| = 24  \cr  & \left| x \right| = 24:4  \cr  & \left| x \right| = 4 \cr} \)

\(\Rightarrow x = 4\) hoặc \(x = -4\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here