Giải Luyện tập – Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên – Bài 4 trang 131 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

1

Dùng máy tính bỏ túi để tính :

\(\eqalign{  & a)289 – 437  \cr  & b)33 – \left( { – 856} \right)  \cr  & c) – 327 – \left( { – 2015} \right). \cr} \)

\(\eqalign{  & a)289 – 437 =  – 148  \cr  & b)33 – \left( { – 856} \right) = 889  \cr  & c) – 327 – \left( { – 2015} \right) = 1688 \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here