Giải Luyện tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 2 trang 108 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Trong số các điểm P, Q, R, S, T, U trên trục số sau :

0

Trong số các điểm P, Q, R, S, T, U trên trục số sau :

 

a) Có bao nhiêu điểm biểu diễn số nguyên âm ?

b) Có bao nhiêu điểm biểu diễn số nguyên dương ?

a) Có 3 điểm biểu diễn số nguyên âm là: P, Q, R

b) Có 2 điểm biểu diễn số nguyên dương là: T, U

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here