Giải Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 6 trang 163 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

1

Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

 

\(\eqalign{  & A \in m,A \in n  \cr  & B \in n,B \notin m \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here