Giải Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 4 trang 163 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Vẽ hình trong mỗi trường hợp sau :

1

Vẽ hình trong mỗi trường hợp sau :

a) A là giao điểm của hai đường thẳng m và n.

b) P, Q, R là ba giao điểm của ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau.

c) Bốn đường thẳng có đúng sáu giao điểm.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here