Giải Hoạt động 8 trang 63 – Học Toán lớp 6 -.  . Bài: 3 .Tìm tỉ số của hai số.

0

 

Hùng và Dũng mỗi em câu được một con cá lóc. Con cá của Hùng nặng 1900 g, con cá của Dũng nặng 2,3 kg. Hãy đổi khối lượng hai con cá ra cùng một đơn vị rồi tính thương của phép chia khối lượng cá của Hùng cho khối lượng cá của Dũng.

Đổi 2,3kg = 2300g. Thương cần tìm là: \(1900:2300 = {{19} \over {23}}.\)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here