Giải Hoạt động 8 trang 14 – Học Toán lớp 6 -. Bài: 3. Tính chất cơ bản của phân số

1

1. Điền số thích hợp vào ô trống để có kết quả đúng :

 

2. Em hãy rút ra nhận xét từ kết quả của hoạt động trên.

1.

 

2. Rút ra kết luận:

Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Nếu ta chia tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here