Giải Hoạt động 6 trang 13 – Học Toán lớp 6 – . Bài: 2. Số phần tử của một tập hợp – Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau

1

Gọi F là tập hợp các học sinh có trong lớp học ở hình 7.

Tập hợp F có bao nhiêu phần tử ?

 

Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng. Kí hiệu : \(\emptyset \).

Tập hợp F không có phần tử nào

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here