Giải Hoạt động 5 trang 12 – Học Toán lớp 6 -. Lời giải chi tiết Bài: 2. Phân số bằng nhau

0

Quan sát hình vẽ và điền dấu ( > ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\(…\)

 

 

 

 

 

\(\eqalign{  & {3 \over 4}….{6 \over 8}  \cr  & 3.8….4.6 \cr} \)

\(\eqalign{  & {3 \over 4} = {6 \over 8}  \cr  & 3.8 = 4.6 \cr} \)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here