Giải Hoạt động 4 trang 12 – Học Toán lớp 6 – . Bài: 2. Số phần tử của một tập hợp – Tập hợp con – Tập hợp bằng nhau

12

Gọi M là tập hợp các số có trên bàn phím điện thoại ở hình 6. Tập hợp M có bao nhiêu phần tử ?

Tập hợp M có 10 phần tử.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here