Giải Hoạt động 3 trang 46 – Học Toán lớp 6 -. Từ kết quả trên, em hãy nêu nhận xét về phép nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số. Bài: 1. Phép nhân phân số

0

Từ kết quả trên, em hãy nêu nhận xét về phép nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên).

Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc nhân một phân số với một số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here