Giải Hoạt động 3 trang 40 – Học Toán lớp 6 – . Bài: 2. Phép chia hết và phép chia có dư

0

Mai giúp mẹ bán hàng, theo yêu cầu của khách, Mai chia 20 quả táo thành 4 phần bỏ vào các túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu quả táo ?

Số quả táo mỗi túi có là: \(20 : 4 = 5\) (quả táo)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here