Giải Hoạt động 3 trang 10 – Học Toán lớp 6 -. 12. Bài: 1. Phân số – Khái niệm phân số

0

Ta đã biết, phân số \(\dfrac{4}{ 5}\) là thương của phép chia 4 cho 5. Tương tự như vậy, người ta cũng gọi \(\dfrac{ – 4} { 5}\) là phân số (đọc là âm bốn phần năm) và xem \(\dfrac{ – 4} { 5}\) là kết quả của phép chia -4 cho 5.

Điền vào ô trống cho thích hợp :

Số bị chia

Số chia

Phân số

4

-7

 

-3

-8

 

 

7

\(\dfrac{ – 2} { 7}\)

0

 

\(\dfrac{0}{ 9}\)

-12

0

 

 

Số bị chia

Số chia

Phân số

4

-7

\(\dfrac{4} { – 7}\)

-3

-8

\(\dfrac{ – 3} { – 8}\)

-2

7

\(\dfrac{ – 2} { 7}\)

0

9

\(\dfrac{0 }{ 9}\)

-12

0

Không có

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here