Giải Hoạt động 15 trang 98 – Học Toán lớp 6 -. Tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.. Bài: 4. Vẽ góc khi biết số đo

0

Hãy vẽ tia Ox, rồi vẽ góc \(\widehat {xOy} = {30^o},\widehat {xOz} = {45^o}\). Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không ?

 

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here