Giải Hoạt động 15 trang 68 – Học Toán lớp 6 -. Bài: 4. Biểu đồ phần trăm.

0

Tỉ số phần trăm số học sinh của lớp Mai khi đến trường được phụ huynh đưa rước, đi bộ hoặc tự đi xe đạp và số học sinh cả lớp lần lượt được biểu diễn bởi các ô vuông màu đỏ, màu xanh dương và màu trắng như trong hình. Cho biết sĩ số của lớp là 40 học sinh. Em hãy cho biết tỉ số phần trăm, từ đó tính số học sinh được phụ huynh đưa rước, đi bộ hoặc tự đi xe đạp.

 

Tỉ số phần trăm số học sinh của lớp Mai khi đến trường được phụ huynh đưa rước, đi bộ, tự đi xe đẹp lần lượt là: 50%, 25%, 25%.

Số học sinh được phụ huynh đưa rước là: 40.50% = 20 (học sinh)

Số học sinh đi bộ là: 40.25% = 10 (học sinh)

Số học sinh tự đi xe đạp là: 40.25% = 10 (học sinh).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here