Giải Hoạt động 11 trang 52 – Học Toán lớp 6 -. Hiện nay, Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng tiêu trên toàn thế giới và chiếm khoảng 50% khối lượng tiêu xuất khẩu trên toàn thế. Bài: 4. Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm

0

 

Hiện nay, Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng tiêu trên toàn thế giới và chiếm khoảng 50% khối lượng tiêu xuất khẩu trên toàn thế giới.

Em hãy tìm các ví dụ về phần trăm trong thực tế đời sống.

Khoảng gần 50% dân số Việt Nam mang nhóm máu O.

Dân tộc Kinh chiếm khoảng 80% dân số Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here