Giải Hoạt động 10 trang 93 – Học Toán lớp 6 – . Số đo của góc xOy là 800, số đo của góc xOy là 1000, số đo của góc yOz là 1800.. Bài: 3. Số đo góc

1

Hãy đo các góc xOy, yOz và xOz trên hình vẽ (hình 12) rồi cho biết số đo của các góc ấy.

Số đo của góc xOy là 800, số đo của góc xOy là 1000, số đo của góc yOz là 1800.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here