Giải Hoạt động 10 trang 51 – Học Toán lớp 6 -. Em hãy cho biết thế nào là một phân số thập phân.. Bài: 4. Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm

0

Điền số thích hợp vào ô trống :

\(3mm = {{…} \over {10}}cm\);                         \(5cm = {{…} \over {100}}m\);                         \(53mm = {{…} \over {1000}}m\).

Các phân số \({3 \over {10}},{{ – 123} \over {100}},{{53} \over {1000}},…\) có thể viết là \({3 \over {{{10}^1}}},{{ – 123} \over {{{10}^2}}},{{53} \over {{{10}^3}}},…\) và được gọi là các phân số thập phân.

Em hãy cho biết thế nào là một phân số thập phân.

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here