Giải Hoạt động 1 trang 60 – Học Toán lớp 6 -.  . Bài: 1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

0

 

Bạn Hùng có 48 viên bi, biết rằng số bi xanh bằng \({2 \over 3}\) tổng số bi. Hãy tính xem Hùng có bao nhiêu viên bi xanh.

Muốn tìm số bi xanh, ta phải lấy \({2 \over 3}\) của 48 viên bi. Muốn thế, ta chia 48 thành 3 phần \(\left( {48:3 = 16} \right)\), sau đó nhân kết quả với 2 \(\left( {16.2 = 32} \right)\). Vậy số bi xanh là 32 viên. Em hãy thực hiện phép nhân : \({2 \over 3}.48\) rồi so sánh kết quả với số bi xanh đã tìm được ở trên.

\({2 \over 3}.48 = {{2.48} \over 3} = {{96} \over 3} = 32.\)  Kết quả của phép nhân với số bi xanh tìm được bằng nhau.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here