Giải Bạn nào đúng 3 trang 65 – Học Toán lớp 6 -. Bài: 3 .Tìm tỉ số của hai số.

0

Mai nói : “Phân số là một tỉ số”.

Hùng nói : “ Tỉ số là một phân số”.

Em hãy cho biết bạn nào nói đúng.

Mai nói đúng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here