Giải Bạn nào đúng 3 trang 27 – Học Toán lớp 6 -. Theo em ai đúng, ai sai ? Vì sao ?. Bài: 2.So sánh phân số

0

Liên và Nga cùng tranh luận về bài toán so sánh hai phân số cùng mẫu là \({{18} \over { – 7}}\) và \({{19} \over { – 7}}\).

Liên cho rằng \({{18} \over { – 7}}

Nga cho rằng \({{18} \over { – 7}} > {{19} \over { – 7}}\) vì \({{18} \over { – 7}} = {{ – 18} \over 7} > {{ – 19} \over 7} = {{19} \over { – 7}}.\)

Theo em ai đúng, ai sai ? Vì sao ?

Nga đúng. Liên sai.

Nga thực hiện đúng quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu số, Liên thực hiện sai quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here