Giải Bạn nào đúng 2 trang 63 – Học Toán lớp 6 -. Mai nói : “ Số bạn nữ bằng ({3 over 5}) sĩ số của lớp”.. Bài: 2. Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó

0

Trong lớp của Mai và Hùng, số bạn nữ bằng \({3 \over 2}\) số bạn nam.

Hùng nói : “ Số bạn nam bằng \({2 \over 3}\) số bạn nữ”.

Mai nói : “ Số bạn nữ bằng \({3 \over 5}\) sĩ số của lớp”.

Em hãy cho biết bạn nào nói đúng.

Cả hai bạn Mai và Hùng đều nói đúng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here